ادارات کل ثبت احوال استانها
تبریز

آدرس:ميدان ساعت - كوچه حاج هاشم
تلفن روابط عمومی:04115261758
نمابر:04115261745

http://www.eanocr.ir
ارومیه

آدرس: فلكه مدرس اول خيابان استاد شهريار
تلفن روابط عمومی: 04413828104
نمابر:

http://sabteahval-ag.ir
اردبیل

آدرس: شهرک اداری بعثت ( کارشناسان )
تلفن روابط عمومی:04517744006
نمابر:04517744006

http://www.sabteahval.ir/ardabi
اصفهان

آدرس: خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر
تلفن روابط عمومی:03112671260
نمابر:03112674710

http://www.eocr.gov.ir
ایلام

آدرس:میدان دفاع نقدس - بلوار سید احمد خمینی
تلفن روابط عمومی:08412228015
نمابر:08412228015

http://www.ilam-sabteahval.ir
بوشهر

آدرس:خیابان رئیسعلی دلواری
تلفن روابط عمومی:07712528355
نمابر:07712528203

http://bocr.ir
تهران

آدرس: خیابان میرزای شیرازی - خ شهید خدری (شاهین سابق) - پ72
تلفن روابط عمومی:88860478-88860433
نمابر:02188140710

http://www.sabteahval-tehran.ir/default.soap?Language=Fa
شهرکرد

آدرس:بلوار طالقاني مجتمع ادارات
تلفن روابط عمومی:03812220062
نمابر:03812222514

http://www.sabteahval.ir/chb
بیرجند

آدرس:خيابان شهيد آويني - خيابان پونه - انتهاي پونه 4
تلفن روابط عمومی:05614337460
نمابر:05614337461

http://www.skocr.ir
مشهد

آدرس: ساختمان شماره 1- مشهد- بلوار وكيل آباد - ابتداي بلوار اقبال لاهوري - - - - - ساختمان شماره2 - - حوزه معاونتها- - مشهد - بوار خيام - تقاطع بلوار خيام و بلوار فردوسي
تلفن روابط عمومی : 5017003
نمابر:05115017001

http://www.sabteahval-kh.ir
بجنورد

آدرس:خيابان امام خميني شرقي-خيابان ملاصدرا(بيست متري منبع آب)
تلفن روابط عمومی : 05842255971
نمابر:

http://khorasan-sh.ir
اهواز

آدرس:كيانپارس - خ 15 غربي - روبروي بهزيستي
تلفن روابط عمومی : 06113389298
نمابر:06113389298

http://nocr-khz.ir
زنجان

آدرس:جاده گاوازنگ - مجتمع ادارات
تلفن روابط عمومی : 02414268242
نمابر:02414268242

http://www.saozanjan.ir
سمنان

آدرس:بلوار قائم - خیابان شهید قدرت اله دربان
تلفن روابط عمومی: 02313322256
نمابر:

http://nocr-khz.ir
زاهدان

آدرس:بزرگراه خليج فارس حيابان مهارت
تلفن روابط عمومی :3424854
نمابر:3424854

http://www.sabteahvalstb.ir
شیراز

آدرس:خیابان همت جنوبی - جنب مدرسه علوی
تلفن روابط عمومی :07116321564
نمابر:07116321569

http://www.focr.ir
قزوین

آدرس:ابتداي خيابان غياث آباد- بلواربسيج - جنب كلانتري
تلفن روابط عمومی:02813673781
نمابر:02813673781

http://www.qazvin-nocr.ir
قم

آدرس:75متري عمارياسرمجتمع ادارات
تلفن روابط عمومی : 02517780085
نمابر:02517780106

http://www.sabteahvalqom.ir
سنندج

آدرس:خیابان آبیدر- روبروی اداره کل صنایع ومعادن
تلفن روابط عمومی : 3285826-3285820
نمابر:08713285822

http://www.krnocr.ir
کرمان

آدرس:بلوار 22 بهمن
تلفن روابط عمومی:03413341781
نمابر:03413319681

http://www.nocr-kr.ir
کرمانشاه

آدرس:فرهنگيان فاز 2 - ايستگاه 5 - خ عصر انقلاب
تلفن روابط عمومی : 08314228343
نمابر:08314240068

http://www.nocr-ks.ir
یاسوج

آدرس:خیابان گلستان 13
تلفن روابط عمومی : 07412236039
نمابر:07412226518

http://www.sabteahval.ir/kb
گرگان

آدرس:ميدان بسيج - شهرك اداري گرگان
تلفن روابط عمومی : 01714480201
نمابر:

http://www.golestancr.ir
رشت

آدرس:ميدان انتظام - مجتمع اداري
تلفن روابط عمومی:01314227114
نمابر:01314227114

http://nocr.gilan.ir
خرم آباد

آدرس:ميدان بسيج - شهرك اداري گرگان
تلفن روابط عمومی : 01714480201
نمابر:

http://www.golestancr.ir
ساری

آدرس:خيابان 15خرداد
تلفن روابط عمومی :01513257104
نمابر:

http://www.sabteahval.ir/mz
اراک

آدرس:ابتدای خيابان بسيج روبروي پارك آزادي
تلفن روابط عمومی :08612272001
نمابر:08613250018

http://sabteahval-mr.ir
بندرعباس

آدرس:بلوار امام حسين
تلفن روابط عمومی :07613334388
نمابر:07613330039

http://www.sabteahval.ir/hormozgan/
همدان

آدرس:ميدان بيمه
تلفن روابط عمومی :08118220860
نمابر:

http://www.hamedan-nocr.ir
یزد

آدرس:خیابان امام خمینی - خیابان شهید ابراهیمی( فرمانداری )
تلفن روابط عمومی : 03516213735
نمابر:

http://www.yazd-nocr.ir